Skip to content

PULA4NEET

NASLOVNA

Osnovne informacije o projektu

Nositelj projekta: Udruga Institut Pula

Ukratko: Aktivacijom neaktivnih mladih iz NEET skupine (mladih do 29 godina) i njihovim uključivanjem na tržište rada izravno se doprinosi razvoju lokalne zajednice, ali i uravnoteženom i pravičnom gospodarskom razvoju u dužem roku kroz izbjegavanje oportunitetnog troška za društvo koje ostanak u neaktivnosti podrazumijeva. Kroz aktivaciju i osnaživanje neaktivnih mladih utječe se na smanjenje rizika od siromaštva i socijalno uključivanje korisnika u lokalnu zajednicu. Projektom će se utjecati na ukupno 25 mladih osoba kojima će se omogućiti obrazovanje i profesionalno usmjeravanja potrebno za izlazak iz statusa neaktivnosti.

Partneri: Hrvatski zavod za zapošljavanje – Područni ured PulaOtvoreno učilište Diopteručilište Studium – ustanova za obrazovanje odraslih

Trajanje projekta: 06.07.2021.-06.07.2023. (24 mjeseca)

Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

U okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava “Pronađi me!” – provedba aktivnosti dosega i obrazovanja neaktivnih mladih osoba u NEET statusu broj poziva: UP.01.2.0.04 Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike i Hrvatski zavod za zapošljavanje, Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije donijeli su Odluku o financiranju projekta PULA4NEET – UP.01.2.0.04.0061 u iznosu od 1.981.082,54 kuna. Projekt se financira iz Europskog socijalnog fonda uz intenzitet potpore od 95,9700957%. Trajanje projekta je od 06.07.2021. do 06.07.2023.

Projekt financiran iz: Europskog socijalnog fonda u u financijskom razdoblju 2014. – 2020.

Opći cilj omogućiti pristup neaktivnim mladim osobama tržištu rada te njihovo osnaživanje za aktivno sudjelovanje na tržištu rada


Ciljne skupine:

mladi neaktivni pripadnici NEET skupine (mladi do 29 godina) kojima će se kroz projekt pružiti obuhvatni pristup (programi za razvoj i unapređenje vještina, informiranje, podrška) kako bi olakšao njihov ulazak na tržište rada i potaknulo njihovo uključivanje u postojeće mjere ili daljnje obrazovanje i osposobljavanje u suradnji s partnerima.

 

 

Cilj projekta:

Projekt PULA4NEET ima za cilj omogućiti pristup neaktivnim mladim osobama tržištu rada te njihovo osnaživanje za aktivno sudjelovanje na tržištu rada kroz provedbu aktivnosti dosega i obrazovanja NEET osoba u Istarskoj županiji.

 

kontakti Za više informacija

Nositelj – Udruga Institut Pula:

 

Partner – Učilište Diopter

 

Partner – Učilište Studium

    • 091 356 0000

 

Odricanje od odgovornosti:

Ova publikacija proizvedena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove objave isključiva je odgovornost Udruge Institut Pula te se ni na koji način ne može smatrati stajalištem Europske unije

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju od 2014. – 2020. Operativni program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

Lenta i ESF
FB3
Lenta i ESF